Eon – lyckad behandling med Diphoterine

I denna incidentrapport från EON beskrivs ett fall med stänk av koncentrerad lut (50% NaOH-lösning).  Diphoterine användes som Första Hjälpen sköljvätska och personen klarade sig helt från frätskador vilket annars sägs ha varit den oundvikliga utgången.

Incident med lut vid lossning

I oktober 2008, i samband med lossning av koncentrerad lut (50 % NaOH-lösning) fick en tankbilschaufför ett antal liter av den frätande kemikalien över sitt ena ben, då han lösgjorde en slang som visade sig ej vara helt tömd. Enligt rutin finns alltid personal från Driftavdelningen närvarande med en DAP-behållare med Diphoterine vid lossning av kemikalier, och denne såg vad som hände och ingrep genast genom att spraya chaufförens ben med Diphoterine.
Chauffören ville först inte veta av några ”nymodigheter” utan sökte efter en vattenslang för att skölja sig med, men blev övertalad om att låta sig bli sprayad med Diphoterine istället. Diphoterine är onekligen mycket effektivare än vatten, vilket chauffören till sin förvåning snart fick erfara, och han klarade sig därvid helt från frätskador vilket annars hade varit den oundvikliga utgången. Chauffören hade också fått litet lut på händerna, och konstaterade att med Diphoterine försvann den tvåliga känslan, som lut ger, på ett ögonblick. Han var annars van vid att behöva tvätta sig i uppemot 10-15 minuter med vanligt vatten innan det känns ”torrt” igen efter ett lutspill på huden.
På kraftvärmeverket finns DAP-behållare utplacerade vid platser där bulkkemikalier hanteras (t.ex. lut och ammoniak), samt att varje person som arbetar eller uppehåller sig i miljöer där dessa kemikalier finns bär en personlig ögonskölj (s.k. Siew), ifall en olycka skulle vara framme.

Mikael Norell kemiingenjör, EON

Similar Posts