Kemiska risker Pro

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
795,00 kr
Kurstid:1 timma 30 minuter

Denna utbildning vänder sig till er som vill ha en fördjupad utbildning, professionell kunskap samt förståelse för kemiska och termiska risker och hur ni på bästa sätt kan hjälpa till om en incident skulle inträffa i er verksamhet. Målsättningen är att ni efter slutförd utbildning ska kunna arbeta tryggt och säkert inom områden med kemiska och termiska risker.

Utbildningen används av företag och organisationer som vill ge sina medarbetare den absolut högsta kunskapen.

Den ger alla medarbetare samma information och samma kunskapsnivå för att säkerställa att arbetsgivaren uppfyller gällande lagstiftning.

Målgrupp: Användare av kemiska produkter och arbetande inom risker med kemiska ämnen och termiska olyckor. Utbildningen täcker samtliga riskområden samt arbetsmiljölagstiftning. Mycket lämplig för samtliga anställda och givetvis nödvändig för medarbetare inom HSE, Skyddsombud mm.

Utbildningen går också igenom användandet av Diphoterine, Hexafluorine samt Medical Care Spray.